Gestió Laboral

El capital humà de l'empresa o entitat és el seu principal actiu. Aportem sol·lucions globals per a optimitzar recursos i millorar la implicació.

 • Conveni col·lectiu d’aplicació.
 • Nòmines i cotitzacions a la seguretat social.
 • Contractació aplicable en funció dels vigents programes de foment de l’ocupació.
 • Gestió de les baixes laborals.
 • Gestió de l’absentisme.
 • Aplicació del règim disciplinari.
 • Acomiadaments. Representació de l’empresa al Servei de Conciliacions Administratives.
 • Reestructuració d’empreses. Expedients per regulació d’ocupació.
 • Inspeccions de Treball.
 • Estrangeria.
 • Estudis de Jubilació.
 • Planificació de la successió empresarial.

Sol·licita informació