Pla d'Igualtat - PI-REG-306-2020

Des d’Economia Sensible considerem que un dels eixos fonamentals que ha d’orientar la nostra manera de treballar, comunicar i atendre necessitats és el compromís amb la igualtat entre treballadores i treballadors. En aquest sentit, tot i no trobar-nos sota l'obligació legal d’haver d’elaborar, implementar i registrar un pla d’igualtat, la nostra responsabilitat i el nostre compromís amb la matèria ens va fer sorgir una "obligació" social i ètica. La vam satisfer incloent-ho com un must en l'àmbit de les nostres actuacions i materialitzant-ho al nostre Pla d'igualtat, accions que han revertit en la millora i el benestar del nostre equip.

Estem plenament compromesos en impulsar la superació de les desigualtats i treballar per la creació d’unes condicions que contribueixin a conscienciar a aquells qui ens envolten, tant professionalment com col·laborativament.

Els objectius que impulsem al nostre Pla d'igualtat són els següents:

• Contribuir a la igualtat real entre homes i dones en l'àmbit laboral, tant en tracte com en oportunitats.
• Aconseguir que la perspectiva de gènere s'integri dins de la nostra empresa, així com a la resta que ens envolta.
• Afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, especialment en llocs amb predominança del sexe femení.
• Facilitar l'accés de treballadores i treballadors a l'empresa i a ocupar llocs de responsabilitat.
• Adoptar mitjans i mesures de comunicació interna que no incorrin en terminologia sexista.
• Avaluar la implantació del Pla en les diferents àrees o àmbits d'aplicació.
• Promoure una cultura dins de l'empresa que respecti i difongui els valors de la igualtat de gènere.
• Assegurar la igualtat d'oportunitats en els processos de contractació.

 


Els informem que disposem del corresponent registre del Pla d'igualtat al Registre de Plans d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya amb el número PI-REG-306-2020.