Consultoria Laboral

Revisió de l'empresa en relació a la seva situació jurídica, laboral i de Seguretat Social. Implementació de tècniques de lideratge i motivació.

  • Motivació i implicació en el projecte empresarial.
  • Conveni col·lectiu aplicable.
  • Gestió i control de l’absentisme.
  • Normativa interna de l’empresa.
  • Ús d’Internet, correu electrònic, xarxes socials i telèfon mòbil.
  • Programes de Formació.
  • Promoció del personal.
  • Mesures de conciliació.
  • Racionalització de la política de sous i salaris.
  • Auditoria laboral.

Sol·licita informació