Consultoria Laboral

Serveis de consultoria laboral

 

La gestió laboral és una de les àrees més complexes i importants de qualsevol empresa. Això es deu al fet que implica una gran diversitat de temes, com ara la contractació, la nòmina, les relacions laborals, la Seguretat Social, etc.

Per això, és important disposar d’un equip d'experts en consultoria laboral que pugui ajudar-te a complir amb la normativa vigent i a gestionar de manera eficient els aspectes relacionats amb els teus treballadors.

A Economia Sensible oferim una àmplia gamma de serveis de consultoria laboral que s'adapten a les necessitats de cada empresa. Entre els nostres serveis destaquen:

 • Revisió de l'empresa en relació amb la seva situació jurídica, laboral i de Seguretat Social: identifiquem possibles riscos i infraccions, i adoptem les mesures necessàries per corregir-les.
 • Implementació de tècniques de lideratge i motivació: ajudem a crear un entorn laboral més productiu i satisfactori per als treballadors.
 • Motivació i implicació en el projecte empresarial: fem que els treballadors se sentin involucrats en el projecte de l'empresa i que treballin per aconseguir els seus objectius.
 • Conveni col·lectiu aplicable: identifiquem el conveni col·lectiu aplicable a l'empresa i complim amb les seves obligacions.
 • Gestió i control de l'absentisme: detectem les causes de l'absentisme i implementem mesures per reduir-lo.
 • Normativa interna de l'empresa: ens encarreguem d’elaborar o revisar la normativa interna de l'empresa per garantir el seu compliment.
 • Ús d'Internet, correu electrònic, xarxes socials i telèfon mòbil: fem una política d'ús d'aquests recursos que sigui respectuosa amb la normativa laboral.
 • Programes de formació:  ajudem a formar els treballadors en les competències necessàries per al seu desenvolupament professional.
 • Promoció del personal: identifiquem els treballadors amb potencial de promoció i dissenyem un pla de carrera per a ells.
 • Mesures de conciliació: implementem mesures de conciliació de la vida laboral i familiar per afavorir la satisfacció dels treballadors.
 • Racionalització de la política de sous i salaris: aquest servei ajuda a elaborar o revisar la política de sous i salaris de l'empresa per garantir la seva equitat i competitivitat.
 • Auditoria laboral: identifiquem possibles riscos i infraccions en l'àmbit laboral i adoptar les mesures necessàries per corregir-les.

Per a més informació sobre els nostres serveis de consultoria laboral, si us plau contacti amb nosaltres per correu electrònic a info@economiasensible.com, per telèfon al 972 18 32 37 o al xat integrat.

Sol·licita informació

 • consultoria laboral