Consultoria

Acompanyem en els processos de creixement, transformació i innovació de l'empresa. Avaluació de l'oportunitat del canvi.

  • Consultoria empresarial i d’entitats.
  • Fiscalitat d’empreses i autònoms.
  • Fiscalitat de cooperatives, associacions i fundacions.
  • Impostos Indirectes.
  • Procediments tributaris de gestió, inspecció i recaptació tributària.
  • Procediments sancionadors en matèria tributària.
  • Due Dilligence Fiscal.

Sol·licita informació