Consultoria

Acompanyem el creixement, la transformació i la innovació de les empreses de Girona

 

A Economia Sensible som una consultoria amb experiència en ajudar a les empreses de Girona a créixer, transformar-se i innovar. Oferim un ampli ventall de serveis de consultoria que s'adapten a les necessitats de cada empresa, com ara:

  • Consultoria empresarial i d’entitats: oferim assessorament expert en gestió, estratègia i organització per optimitzar el funcionament i el creixement de les empreses i altres entitats.
  • Fiscalitat d’empreses i autònoms: gestionem de manera eficient les declaracions fiscals per a empreses i autònoms, minimitzant impostos i aprofitant beneficis fiscals disponibles.
  • Fiscalitat de cooperatives, associacions i fundacions: proporcionem assessorament especialitzat per a aquestes entitats, optimitzant els seus avantatges fiscals i gestionant els impostos segons la seva naturalesa.
  • Impostos indirectes: assegurem el compliment normatiu en impostos com l'IVA i planifiquem estratègies per a la gestió eficient dels impostos indirectes.
  • Procediments tributaris de gestió, inspecció i recaptació tributària: representem i gestionem les relacions amb les autoritats tributàries, ajudant en requisits, inspeccions i recaptació de deutes.
  • Procediments sancionadors en matèria tributària: oferim assessorament i defensa davant procediments sancionadors per minimitzar els riscos d'infraccions tributàries.
  • Due Diligence Fiscal: realitzem una revisió exhaustiva de la situació fiscal en operacions empresarials per identificar i gestionar riscos tributaris abans de fusionar, adquirir o invertir.

A Economia Sensible, experts en serveis de consultoria, ajudem a les empreses en aquests àmbits proporcionant assessorament expert, coneixement actualitzat de la legislació fiscal, optimització de beneficis fiscals, gestió de riscos i, en general, aportant suport per a una millor gestió fiscal i financera que permeti a les empreses centrar-se en el seu creixement i desenvolupament.

Si desitgeu més informació sobre els nostres serveis de consultoria en la província de Girona, Economia Sensible, us convidem a posar-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a info@economiasensible.com, per telèfon al 972 18 32 37 o al xat integrat.

Sol·licita informació

  • consultoria