Àrea Legal

T'assessorem en els aspectes legals relacionats amb l'empresa. Preparació de contractes mercantils, planificació del relleu generacional i jubilacions.

Mercantil:

 • Constitució de societats, cooperatives, fundacions i associacions.
 • Estratègia y Mediació Concursal.
 • Distribució de beneficis.
 • Ampliacions i reduccions de capital.
 • Dissolució i liquidació.
 • Llibres d’actes i socis.
 • Redacció de contractes de caràcter civil i mercantil: arrendament de local de negoci, traspàs de negoci, préstecs entre socis, cessió de patents i marques, prestació de serveis, acords de col·laboració comercial, etc.
 • Compravenda d’empreses.

Família:

 • Règim de les parelles de fet.
 • Pensió de jubilació.
 • Pensió de viduïtat.
 • Pensió d’orfandat.
 • Successions.

Sol·licita informació