[Ajuts] Aixequem persianes

28/07/2022

Ajuts per l’obertura de negocis a la ciutat de Girona

 

Per aquells qui tinguin pensat obrir un nou local per expandir la seva activitat o emprendre una nova línia de negoci a la ciutat de Girona, l’ajut impulsat per l’ajuntament de Girona, Aixequem Persianes pot ser la petita empenta que necessiten.

 

I. Quantia de l’ajut:

Import màxim de 3500€.

2500€ - Per afrontar els costos de maquinària, utillatge, tecnologies necessàries per a l’exercici de l’activitat, mobiliari i reparació/adequació del local.

1000€ - Per fer front a taxes, certificacions, assegurances i impostos necessaris per a l’inici d’activitat.

 

II. Soc a temps de demanar-lo?

El període de presentació de sol·licituds s’inicia l’1 de setembre i es tancarà el 30 de setembre (2022).

 

III. A quines zones hauria de cercar el local?

Les zones de Girona on s’ha de trobar el local, queda delimitada a les següents:

Pots veure’n el mapa a:

https://web.girona.cat/documents/20147/151569/Mapa-ajuts-Aixequem-Persianes.pdf

 

IV. Resta de requisits:

Locals:

  • El local on s’estableixi la nova activitat ha de portar com a mínim 3 mesos tancat i sense activitat econòmica.

  • Ha de possibilitar la seva obertura de cara al públic.

Activitats:

Ha d’estar donada d’alta i, complir amb un dels següents requisits:

  • Tractar-se d'activitats cooperativistes.

  • Tractar-se d'activitats que promocionin el talent, la creativitat i/o l'artesania.

  • Que representin una complementarietat amb l'oferta del barri.

  • Que reportin una aportació de valor afegit al mix comercial de la zona.

  • Que no es tracti de concessions de llicències administratives.

  • Experiències singulars que contribueixin a dinamitzar zones emblemàtiques del barri o incentivar sectors en risc.

 

Recordeu que si teniu cap dubte amb relació a la convocatòria o us agradaria conèixer-ne més detall, podeu contactar amb nosaltres per fer una valoració inicial del tipus d’activitat que voleu iniciar i les possibilitats d’acollir-vos en aquest ajut o d’altres.