Protecció de dades i Privacitat

La llei orgànica de protecció de dades 3/2018 (-LOPDGDD-) / Reglament Europeu 2016/679 (RGPD) obliga totes les empreses, professionals, autònoms, institucions, col·legis professionals, comunitats, fundacions i associacions que utilitzin dades de caràcter personal, a implantar les mesures que assegurin la privacitat i el correcte ús de les dades existents.

Des d'Economia Sensible, fem una valoració prèvia de tots els fluxos de dades que té la seva entitat seguint el sistema d'adequació següent:

  • Redacció del registre d'activitats en el tractament de dades que substituirà l'actual notificació de fitxers a l'AEPD i englobarà el document de seguretat.
  • Confecció i revisió de tots els contractes d'encarregats del tractament amb les empreses externes que puguin tenir accés a dades per la prestació de serveis amb el contingut mínim que estableix el RGPD 
  • Revisió de totes les clàusules informatives i de consentiment d'acord amb el RGPD
  • Depenent de l'activitat i volum del client, es definirà un delegat de protecció de dades (DPO), actuarà de coordinador de l'aplicació de la normativa
  • Segons l'activitat del client i el tipus de dades tractades, es portarà a terme un anàlisis de riscos i la corresponent evaluació d'impacte ( si escau )
  • Establiment dels protocols corresponents per notificar possibles violacions de seguretat a l'autoritat de control que pertoqui
  • Jornades d'informació per als treballadors, per al bon funcionament de les mesures de seguretat establertes per l'entitat.

Per a més informació sobre els nostres serveis si us plau contacti'ns per correu electrònic a info@economiasensible.com o per telèfon al 972 18 32 37.

Sol·licita Informació