Prestació extraordinària per a subministraments bàsics

30/04/2020

A data 29 d’Abril s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Drecet Llei 14/2020, pel qual s’estableix la creació d’una prestació extraordinària per a subministraments bàsics, en forma d'ajuda extraordinària, per un import de 200€.

 

La finalitat d’aquesta prestació és facilitar l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics i pal·liar la situació de vulnerabilitat de les persones i unitats familiars a Catalunya, que acreditin una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos com a conseqüència de la crisi sanitària.

No es tracta d’un ajut mensual reiterat en el temps, sinó d’un ajut que es percep en únic pagament.

La partida pressupostària d’aquesta prestació és de 20 milions d’euros.

Ja es pot tramitar?

S’ha aprovat la resolució de convocatòria, però el tràmit s’obre demà dia 30 d’abril i quedarà obert fins que s'esgoti la dotació de 20 milions d’euros.

En quins casos es pot sol·licitar?

Majors de 18 anys, que resideixin legalment a un municipi de Catalunya, disposar de persones a càrrec i que la unitat familiar no hagi tingut ingressos superiors als 2.098,37 euros bruts mensuals als mesos de març i abril. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que:

Pel cas de treballadors:

  • Haver estat afectat per un ERTO
  • Contracte fixe discontinu suspès.
  • Contracte laboral temporal extingit

Pel cas dels autònoms:

  • Suspensió de l’activitat per l’Estat d’Alarma.
  • Reducció de la facturació d’un 30% al març i abril 2020, en comparació amb el març i abril de 2019.

Compatibilitats: La prestació és compatible amb l’atur i amb la prestació per cessament de l’activitat (Si no es superen els 2.098,37 euros bruts mensuals anteriorment indicats)

Poden sol·licitar la prestació al següent enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category=&moda=1