Permisos eleccions del 21 de Desembre

12/12/2017

Quins permisos han de concedir les empreses per facilitar el dret a vot?

PERMISOS ELECCIONS 21.12.2017

 

El proper dijous 21 de desembre, tots els catalans estem cridats a les urnes per exercir el nostre dret de vot a les eleccions corresponents al Parlament de Catalunya.

Donat que les eleccions es celebraran en un dia laborable hem de tenir clar quins permisos hauran de concedir  obligatòriament les empreses als seus treballadors  per tal de facilitar-los el dret al vot.

Amb caràcter general el permís –retribuït i no recuperable- serà d’un màxim de 4 hores per a tots els treballadors que prestin serveis a temps complet.

Si el treballador té contracte a temps parcial, la durada del permís es reduirà en la mateixa proporció a la de la jornada. És a dir, que si la prestació de  serveis és a raó de 20 hores setmanals (que equivalen al 50% de la jornada ordinària) el seu permís per a exercir el dret de vot es reduirà a la meitat (2 hores).

No caldrà concedir cap tipus de permís a aquells treballadors que prestin serveis en el torn de tarda/nit que facin una jornada que no coincideixi, o que ho faci en menys de 2 hores, amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals (de 9 a 20 hores).  Si l’horari coincideix més de 2 hores, però  menys de 4, el permís serà de 2 hores.

En qualsevol cas, la determinació del moment d’utilització de les hores concedides és potestat de l’empresari.

A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, l’empresa podrà sol·licitar als seus treballadors la presentació del justificant d’haver exercit el seu dret al vot expedit per la mesa electoral corresponent.

Per últim, els treballadors que siguin interventors o formin part d’alguna mesa electoral tindran permís durant tota la jornada del dia 21 de Desembre i les 5 primeres hores de la jornada del dia 22.

Els treballadors que siguin apoderats d’algun partit tindran permís durant tot el dia de la votació.

Si el treballador presta serveis en el torn de nit i està afectat per algun dels anteriors casos, la nit anterior a la jornada electoral, l'empresa haurà de canviar-li el torn per a que pugui descansar.

  • eleccions