PERMISOS ELECCIONS 23.07.2023

12/07/2023

El proper diumenge 23 de Juliol, estem cridats a les urnes per exercir el nostre dret de vot a les eleccions corresponents al Parlament Espanyol.

A continuació us detallem els permisos que les empreses hauran de concedir obligatòriament als seus treballadors  que prestin serveis durant el cap de setmana de les eleccions per tal de facilitar-los el dret al vot.

Amb caràcter general el permís –retribuït i no recuperable- serà d’un màxim de 4 hores per a tots els treballadors que treballin el Diumenge 23 de Juliol a temps complet.

Si el treballador presta serveis a temps parcial, la durada del permís es reduirà en la mateixa proporció a la de la jornada. És a dir, que si el Diumenge 23 de Juliol treballa 4 hores (que equivalen al 50% de la jornada ordinària) el seu permís per a exercir el dret de vot es reduirà a la meitat (2 hores).

No caldrà concedir cap tipus de permís a aquells treballadors que prestin serveis en el torn de tarda/nit que facin una jornada que no coincideixi, o que ho faci en menys de 2 hores, amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals (de 9 a 20 hores). Si l’horari coincideix més de 2 hores, però  menys de 4, el permís serà de 2 hores.

En qualsevol cas, la determinació del moment d’utilització de les hores concedides és potestat de l’empresari.

A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, l’empresa podrà sol·licitar als seus treballadors la presentació del justificant d’haver exercit el seu dret al vot expedit per la mesa electoral corresponent.

Per últim, els treballadors que siguin interventors o formin part d’alguna mesa electoral tindran permís durant tota la jornada del dia 23 de Juliol i les 5 primeres hores de la jornada del dia 24.

Els treballadors que siguin apoderats d’algun partit tindran permís durant tot el dia de la votació.

Si el treballador presta serveis en el torn de nit i està afectat per algun dels anteriors casos, la nit anterior a la jornada electoral, l'empresa haurà de canviar-li el torn per a que pugui descansar.