Novetats laborals - REAL DECRET LLEI 6/2019

11/04/2019
Economia Sensible

La Comissió Permanent del Congrés dels Diputats ha convalidat el Real Decret Llei 8/2019 aprovat pel Govern el passat 8 de Març de 2019, seguint amb la seva política de “Divendres socials”.

Entre d’altres mesures el Real Decret inclou:

 

  • Recuperació del subsidi per a majors de 52 anys que cobraran tots els treballadors (amb o sense responsabilitats familiars) que es trobin en situació de desocupació i no disposin de rendes superiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional (SMI). El subsidi finalitzarà quan el treballador accedeixi a la pensió de jubilació.

 

  • Bonificació per la contractació laboral de persones desocupades de llarga durada. La bonificació, que tindrà una durada de 3 anys, serà de 1.300 €/any si el contracte es formalitza amb un home i de 1.500 €/any si es subscriu amb una dona. S’entendrà que compleixen el requisit d’aturats de llarga durada les persones inscrites a l’atur com a demandants d’ocupació un mínim de 12 mesos.

Per a poder gaudir de les bonificacions, l’empresa haurà de mantenir el treballador en plantilla un mínim de 3 anys.

 

  • Registre de jornada dels treballadors. La mesura, que pretén lluitar contra la precarietat laboral, entra en vigor el proper mes de Maig de 2019 i obligarà les empreses a portar un registre de jornada diària de tot el seu personal, prestin serveis a temps complet o a temps parcial.

El registre de jornada neix amb la vocació d’evitar que treballadors contractats a temps parcial prestin serveis a temps complet i aconseguir que totes les hores extres realitzades pels treballadors contractats a temps complet es retribueixin i cotitzin.

L’empresa haurà de conservar els resums mensuals dels registres de jornada diària durant un període mínim de quatre anys. L’incompliment de l’obligació de registre es tipifica com a falta greu susceptible de ser sancionada per la Inspecció de Treball amb multa de fins a 6.250 €.

Per a facilitar el compliment de la normativa a totes aquelles empreses que no disposin d’un sistema de registre digitalitzat, us adjuntem models de registre per als treballadors contractats a temps parcial i temps complet.

 

  • S’amplia de 12 a 24 mesos l’increment fins al 100% en la cotització, a efectes de prestació, d’aquells treballadors que hagin reduït la seva jornada per guarda legal de fill menor de 12 anys.