NOVETATS 2023 - LABORALS I SOCIALS PART I

02/01/2023

Tot i que no s’ha aconseguit pactar un nou salari mínim interprofessional per al 2023, sí tenim Llei de Pressupostos i importants novetats en matèria fiscal i social per a intentar pal·liar les conseqüències econòmiques i socials de la guerra de Ucraïna.

 

Donat que la normativa és densa, aquesta primera circular la dedicarem a  exposar les mesures de caràcter laboral i social. En una segona entrega, detallarem les mesures de caràcter econòmic i fiscal.

 1. Es prorroga el salari mínim interprofessional del 2022 a l’espera que es reprenguin les negociacions amb els interlocutors socials. Per tant, la base mínima de cotització per al 2023 es manté, provisionalment, en els 1166,70 € mensuals. Un cop es pacti l’increment del SMI, aquest entrarà en vigor amb caràcter retroactiu des del 01.01.2023. Això implicarà un augment de la base mínima de cotització.
 2. La base màxima de cotització a la Seguretat social s’incrementa fins als 4495,50 € mensuals.
 3. Es suspèn l’aplicació per al 2023 del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït la sinistralitat laboral.
 4. Entra en vigor el mecanisme d’equitat intergeneracional per a intentar garantir la sostenibilitat de l’actual sistema de pensions. S’aplica una cotització addicional del 0,6% (0,5% a càrrec de l’empresa i 0,1% a càrrec del treballador).
 5. Les pensions públiques es revaloritzen conforme a la mitjana del IPC dels darrers 12 mesos de l’any (8,46%). La pensió màxima contributiva per al 2023 es fixa en 3.058,80 € per 14 mensualitats. El complement de 28 € mensuals per a la reducció de la bretxa de gènere també s’actualitza amb l’IPC.
 6. Les pensions no contributives i l’ingrés mínim vital s’incrementen un 15%.
 7. L’IPREM augmenta un 3,6% i es fixa en 600 € mensuals o 20 € diaris.
 8. Es millora la prestació per desocupació contributiva, de tal manera que, a partir del setè mes, el treballador cobrarà a raó del 60% de la base reguladora. Fins a 31.12.2022 el percentatge era del 50%.
 9. Es prorroga l’ajuda de 250 € mensuals per al lloguer jove i el bonus cultural de 400 € per als joves que compleixin els 18 anys durant l’any 2023.
 10. Es manté la gratuïtat del transport públic de Rodalies i Mitja distància.
 11. Ajuda de 200 € per a les famílies vulnerables que durant el 2022 no hagin superat els 27.000 € d’ingressos i que el seu patrimoni sigui inferior a 75.000 €. S’exclouen expressament com a beneficiaris els pensionistes, els perceptors de l’ingrés mínim vital i els socis i administradors de societats mercantils.
 12. Reducció de l’IVA dels productes de primera necessitat:

0%: Pa, farina, ous llet, formatges fruites, verdures, llegums, tubercles i cereals. (El tipus tornarà al 4% a partir de Maig de 2023 si la inflació subjacent del mes de març és inferior al 5,5%).

5%: Oli i pasta. (El tipus tornarà al 10% a partir de Maig de 2023 si la inflació subjacent del mes de març és inferior al 5,5%).

4%: Compreses, preservatius i productes d’higiene femenina.

  13. Es manté fins a 31.03.2023 la reducció de 0,20 €/litre d’hidrocarburs només per empreses transportistes, navals i agricultors. A partir de 1 d’Abril i fins al 30.06.2023 la  reducció serà de 0,10 €/litre.

  14. Es limita, fins a 31.12.2023, l’increment dels preus dels lloguers que, en cap cas, podrà superar el 2%. Els propietaris podran sol·licitar compensació pel perjudici econòmic de la mesura.

  15. Els contractes de lloguer d’habitatge que finalitzin vigència entre l’1 de Gener i 30 de Juny de 2023 tindran una pròrroga forçosa de 6 mesos.

  16. Fins a 30.06.2023 es suspendran els procediments de desnonament de famílies vulnerables sense alternativa habitacional.

  17. Durant els primers 6 mesos de 2023 es mantindran les rebaixes aplicades sobre l’energia i l’electricitat. Es congela el preu de la bombona de butano i es prohibeix el tall de subministres (energia elèctrica, gas natural i aigua) a les famílies vulnerables durant tot l’any 2023.

  18. Ajudes directes per al sector agrícola i pesquer per a compensar costos derivats dels increments de fertilitzants, llavors i pinsos.

  19. Les empreses i autònoms que s’hagin beneficiats d’ajudes o préstecs que s’hagin de tornar durant el 2023 podran sol·licitar aplaçament.

  20. L’interès legal del diner es fixa en el 3,25% i l’interès de demora en el 4,0625%.

 

Fins aquí les novetats en l’àmbit laboral i social. En breu us farem arribar resum de les mesures aprovades en matèria fiscal i tributària.

Bon any!