Noves restriccions aprovades per la Generalitat de Catalunya per fer front al Covid-19

21/10/2020

El passat dia 16 va entrar en vigor la Resolució SLT/2546/2020 a tot el territori de Catalunya per intentar frenar l’expansió del Coronavirus. A continuació us detallem les mesures aprovades.

 

Activitats Empresarials:

  1. SERVEIS I COMERÇ MINORISTA

Prohibicions: No es permet oferir serveis que impliquin el contacte personal pròxim a excepció de:  Serveis essencials, sanitaris, sociosanitaris i perruqueries.

Aforament: Amb caràcter general es reduirà al 30% l’aforament total permès. La reducció serà del 50% en botigues d’alimentació, begudes, productes higiènics, productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres veterinaris i Gimnasos.

Horaris: Les botigues de 24 hores, els establiments annexes a benzineres i els locals comercials de municipis turístics hauran de tancar a les 22 hores

A. HOSTALERIA: BARS I RESTAURANTS 

Es suspèn durant un mínim de 15 dies l’activitat de restauració que, només podrà oferir menjar per emportar i a domicili.

Excepció: Es permet l’activitat de restauració amb un aforament del 50% en els següents supòsits:

  • Hotels i allotjaments turístics per a ús exclusiu dels seus clients.
  • Centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials.
  • Centres d’oci infantil i juvenil, menjadors escolars i serveis de menjador social.
  • Centres de formació.

El Govern de la Generalitat ha anunciat l’aprovació d’un paquet de mesures econòmiques per ajudar els sectors d’activitat afectats per les mesures de suspensió i restricció detallades. Us mantindrem puntualment informats.

B. MESURES A LA FEINA:

Es recomana el teletreball i les reunions telemàtiques.

En aquelles empreses en què no sigui possible el treball a distància, per tal de garantir la salut i seguretat dels seus treballadors, s’hauran d’adoptar les següents mesures:

  1. Establir Horaris d’entrada i sortida escalonats
  2. Garantir la distància interpersonal mínima
  3. Facilitar als treballadors el material de protecció adequat (guants, mascaretes, gels hidroalcohòlics, etc).
  4. Neteja i desinfecció del lloc de treball com a mínim dos cops al dia.
  5. L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment si el centre de treball està obert al públic.

Desplaçaments: Es recomana limitar al màxim els desplaçaments fora del domicili.

Trobades i reunions (socials o familiars): Es prohibeixen les trobades o reunions familiars de més de 6 persones, excepte que formin part de la mateixa unitat de convivència.

Docència universitària: Les classes teòriques passen a ser virtuals.

Centres cívics: Es suspenen totes les activitats en grup.

Tot l’equip d’Economia Sensible estarà a la vostra disposició per a resoldre qualsevol tipus de dubte o consulta addicional.