Nous incentius fiscals per l'autònom a partir de 2018

05/01/2018

La nova legislació deixa més clar les despeses habituals que es pot deduir l'autònom.

 

 

El 25 d’octubre es va publicar al BOE la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom. Donat que la normativa és molt densa, l’anirem desglossant de mica en mica.

 

Avui ens centrarem a analitzar les mesures relatives a millorar i clarificar la fiscalitat dels treballadors autònoms en relació a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

 

Durant molts anys la principal preocupació del petit treballador autònom, que no disposa de local de negoci i treballa des del seu habitatge habitual, ha sigut determinar quines despeses es poden considerar afectes a l’activitat i, com a tals, fiscalment deduïbles en la seva declaració de la Renda.

 

La nova legislació aporta seguretat jurídica en aquest àmbit en considerar, a partir de 01.01.2018, fiscalment deduïbles les següents despeses:

 

  1. Primes d’assegurança de salut per a la cobertura del propi treballador autònom, el seu cònjuge i els fills menors de 25 anys que hi convisquin. El límit màxim de la deducció serà de 500 € anuals per persona o 1.500 € anuals en cas de beneficiari amb discapacitat reconeguda superior al 33%.

 

  1.  30% de les despeses de subministraments (aigua, gas, electricitat, telefonia i internet) que corresponguin al percentatge de l’habitatge habitual de l’autònom afecte a l’activitat. Això significa que si destinem un 25% del nostre habitatge a desenvolupar una activitat per compte propi i les despeses de subministrament suposen un import anual de 3.000 €, únicament podrem deduir un total de 225 € (3.000 x 25% x 30%).

 

  1. Despeses de manutenció del treballador autònom en l’exercici de l’activitat, sempre que es produeixin en establiments de restauració i s’abonin per un mitjà de pagament electrònic. El límit és de 26,67 € per dia en territori nacional i de 48,08 € per dia a l’estranger.
  • incentius fiscals