Llei 18/2022 de Creació i Creixement d’empreses - SL = 1€

07/10/2022

El 29 de Setembre es va publicar al BOE la nova Llei “Crea i Creix” que s’emmarca dins el Pla de Recuperació, Transformació i resiliència

 

L’objectiu és el de facilitar la creació d’empreses i el seu creixement impulsant vies de finançament alternativa (crowdfunding, inversió col·lectiva i capital risc), com tanmateix, establir mesures contra la morositat.

Les principals novetats que es recullen són:

I. Mesures per a agilitzar la creació d’empreses

 1. Capital social mínim. Es permet la creació d’una Societat de Responsabilitat Limitada (SL) amb el capital mínim de 1 €.

Per a evitar que la mesura pugui perjudicar els creditors, fins que la societat no assoleixi el capital de 3.000 € el 20% dels beneficis de l’empresa s’hauran de destinar obligatòriament a reserves. Per altra banda, en cas de liquidació, voluntària o forçosa, els socis respondran solidàriament dels deutes per la diferència entre l’import de 3.000 € i la xifra de capital social subscrit.

 1. Generalització del sistema CIRCE per a la constitució d’empreses. Tots els Notaris hauran d’estar adscrits al sistema i informar els seus clients de les avantatges d’utilitzar la xarxa de punts PAE que redueix dràsticament els terminis i costos de constitució de les empreses. La publicació de la inscripció al Registre Mercantil estarà exempta de taxes.
 1. Limitació de la responsabilitat dels Emprenedors. L’emprenedor de Responsabilitat Limitada, per a no comprometre el seu patrimoni personal pels possibles deutes derivats del negoci, podrà obtenir la declaració dels següents béns com a no subjectes a responsabilitat:
    • Habitatge habitual (sempre i quan el seu valor no sigui superior a 300.000 €).
    • Béns o equips afectes a l’explotació amb el límit del volum de la facturació dels dos darrers exercicis.

La condició d’emprenedor de responsabilitat limitada s’obté amb la inscripció al Registre Mercantil. Les limitacions de responsabilitat dels béns s’inscriuran d’ofici en al registre de béns immobles i de la propietat.

 1. Eliminació d’obstacles a activitats econòmiques. Es reforça la finestreta única i s’amplia el catàleg d’activitats exemptes de tramitació de llicència.

 

🔻Aprofitem per informar-vos que Economia Sensible  és un PAE (Punt d'Atenció a l'Emprenedor) i us podem ajudar en la constitució de la vostra empresa d'una manera més àgil, senzilla i econòmica del que és habitual, reduint costos i terminis gràcies a la constitució telemàtica CIRCE.🔻 Vull més informació.

 

II. Mesures per a reforçar el creixement de les empreses

 1. Per a lluitar contra la falta de liquiditat que provoca la morositat en el pagament de les factures s’estableixen les següents mesures:
  • Totes les societats hauran d’incloure de forma expressa en la memòria dels comptes anuals el període mig de pagament a proveïdors.
  • Publicació anual del llistat d’empreses que hagin incomplert els terminis de pagament.
  • Creació d’un Observatori Estatal de la Morositat Privada
  • Incentius per al compliment dels terminis de pagament (accés a subvencions i a contractació pública). No podran ser beneficiaris de subvencions ni de contractes del sector públic les empreses que incompleixin els terminis de pagament.
  • Obligació d’expedir factura electrònica a tots els empresaris i professionals. S’exclouen les agències de viatge, els serveis de transport i les activitats de comerç al menor no contractades per mitjans electrònics. L’entrada en vigor serà als 12 mesos del desenvolupament reglamentari per a les empreses que facturin més de 8 milions d’Euros i als 2 anys per a la resta.
 1. Finançament. Es milloren els instruments de finançament alternatius al sistema bancari. Aquestes mesures entren en vigor el 10 de Novembre de 2022.
  • S’adapta la regulació nacional a la normativa europea introduint més flexibilitat per a que les plataformes puguin prestar serveis a tota la Unió Europea. Es redueixen els costos de gestió, es reforcen els mecanismes de protecció als inversors, s’eleven els llindars d’inversió per projecte dels 2 a 5 milions d’euros i es modifiquen els límits d’inversió per a minoristes (mínim 1.000 €).
  • Capital Risc. S’amplia el tipus d’empresa que es poden finançar amb capital risc. S’inclouen les empreses financeres amb un alt component tecnològic i es flexibilitza el règim de diversificació d’inversions.
  • Institucions d’Inversió Col·lectiva. S’elimina el caràcter obligatori de l’informe trimestral i s’estableixen els mitjans telemàtics com a comunicació preferent.

Totes questes mesures (d'agilització i reforç del creixement) entren en vigor el 19 d’Octubre de 2022.

L'equip d'Economia Sensible estarà a la vostre disposició per a resoldre qualsevol tipus de dubte o consulta addicional.