Les prestacions per maternitat i paternitat estan exemptes de tributació en l’impost de l’IRPF

02/11/2018
Economia Sensible

El Tribunal Suprem, les resolucions del qual creen jurisprudència i són vinculants i d’obligat compliment per a tots: particulars, empreses i Administracions Públiques, ha dictaminat el següent:

Fins ara, l’AEAT considerava aquestes prestacions com a rendiments del treball. En conseqüència, tributaven en la declaració de la Renda. Ara, el Tribunal Suprem corregeix la interpretació restrictiva que de la Llei feia l’AEAT i determina que són rendiments exemptes. Malauradament, els exercicis tributaris prescriuen als 4 anys. Per tant, només es podrà reclamar la devolució d’aquelles prestacions que s’hagin cobrat a partir de l’any 2014; en cap cas les anteriors.

Recordeu que el termini per reclamar la devolució de les prestacions de l’exercici 2014 finalitzarà el 30 de juny de 2019.

Si necessiteu més informació i/o ajuda en la tramitació de les devolucions a les que tingueu dret, no dubteu a contactar amb nosaltres!