Incentius dones autònomes

29/11/2017

Incentius per equilibrar els drets de les dones

El 25 d’octubre passat es va publicar al BOE la Llei de reformes urgents del treball autònom. Donat que la normativa és molt densa, l’anirem desglossant de mica en mica.

 

Avui ens centrarem a analitzar les mesures de discriminació positiva recollides a la normativa per  protegir i incentivar el treball autònom de les dones.

 

  1. Les dones que reprenguin l’activitat autònoma en el termini de dos anys, després d’haver-la interromput per maternitat, adopció o guarda legal, tindran dret a l’aplicació de la tarifa plana de 50 € mensuals durant un període de 12 mesos.

 

  1. Les víctimes de violència de gènere que decideixin donar-se d’alta com a autònomes tindran els beneficis en la cotització següents:

 

  • Durant el primer any pagaran una quota de 50 € mensuals
  • Els 4 anys restants tindran una bonificació sobre la quota del 50% (aproximadament 138 € mensuals).

 

  1. Es bonificarà el 100% de la quota d’autònoms durant els descansos per maternitat, adopció o acolliment (16 setmanes) i mentre duri la contingència de risc durant l’embaràs i/o la lactància natural.

 

  1. Per  fomentar la conciliació de la vida familiar i laboral, es bonificarà el 100% de la quota d’autònoms per contingències comunes quan es vegin en la necessitat de contractar  un treballador per tal de poder atendre un fill menor de 12 anys o familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, en situació de dependència. La bonificació tindrà una durada màxima de 12 mesos i es condicionarà:

 

  • El manteniment del lloc de treball del treballador contractat
  • La continuació amb el treball autònom com a mínim fins als 6 mesos posteriors a la finalització de la bonificació.

 

Malgrat que les mesures no revertiran la situació de vulnerabilitat del col.lectiu de treballadores autònomes, creiem que van en la bona direcció per equilibrar els drets de les dones en protegir les contingències de maternitat, violència de gènere, guarda legal de fills menors de 12 anys i cura de familiars en situació de dependència.

  • dones treballadores