Fase 2

29/05/2020

La província de Girona entrarà dilluns 1 de juny a la fase 2, coincidint amb la festivitat local (Pasqua Granada) a Girona ciutat.

 

A continuació, els fem un breu resum sobre les mesures incloses en aquesta nova Ordre Ministerial:

En primer lloc, segueixen vigents tant les mesures higièniques a les quals hem anat fent referència en anteriors circulars (distància de seguretat de 2m; 1 m si es disposa d’equips de protecció, neteja amb dissolucions de lleixiu 1:50, desinfectants vírics a disposició dels clients i treballadors...), com la regla general de donar prioritat al teletreball.

Noves mesures aplicables a totes les activitats:

 • Prioritzar el pagament amb targeta. Pel que fa als datàfons, desinfectar-los després de cada ús. Pel que fa als TPVs, desinfectar-lo després de cada ús si es fa servir per més d’un treballador.
 • Llibertat de circulació: Es podrà circular per la província amb motius laborals, professionals o empresarials.
 • Accés a la feina: Substituir el sistema de fitxatge dactilar; ajustar l’organització horària per prevenir la massificació d’entrades i sortides del lloc de feina.

En l'àmbit del comerç al detall i de prestació de serveis:

Es podrà procedir a la reobertura al públic de centres i parcs comercials:

 • Limitació de permanència a les zones comunes o àrees recreatives (al 30%)
 • Limitant l'aforament dels establiments comercials situats als mateixos al 40%.
 • També s'amplia el nombre de llocs que es poden establir en mercats a l'aire lliure: a un terç dels llocs habituals o autoritzats, limitant al mateix temps l'afluència de clients, de manera que s'asseguri el manteniment de la distància social de dos metres.

Pel que fa a les activitats d'hostaleria i restauració:

 • Es pot procedir a la reobertura al públic d'aquests establiments per a consum en el local, sempre que no se superi el quaranta per cent del seu aforament i es compleixin les mesures establertes en aquesta ordre.
 • El consum s’ha de realitzar assegut.
 • NO es permet l’autoservei.
 • Es pot procedir a la reobertura al públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics que haguessin suspès la seva obertura al públic.
  • L’aforament de cada zona, haurà de determinar-se per l’hotel, sense superar en cap cas 1/3 de l’aforament
  • Ventilar zones de gimnàs o animació cada dues hores
  • Aforament màxim de 20 persones per les activitats.
  • Desinfecció posterior de tot el material emprat.

 

Locals i establiments destinats a actes i espectacles culturals:

Es possibilita la seva reobertura:

 • Si l'acte o espectacle se celebra a llocs tancats, l'espectador haurà de comptar amb seient o butaca pre-assignada i no es pot superar un terç de l'aforament original, ni reunir més de cinquanta persones.
 • Si es tracta d'activitats a l'aire lliure, el públic haurà de romandre assegut, guardant la distància necessària i no podrà superar un terç de l'aforament original ni reunir més de quatre-centes persones.

Es permet la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències sense que se superi la xifra de cinquanta assistents i sempre que es respecti la distància física exigida de dos metres.