Bonificacions de fins el 100% en la contractació de Joves

06/07/2016

NOUS INCENTIUS PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES

El govern, preocupat per l’elevada taxa de desocupació dels  joves  va crear, gràcies a les polítiques incentivadores de la Unió Europea, el sistema de garantia juvenil per  facilitar la seva incorporació al mercat de treball.

Si bé, inicialment la garantia juvenil es va preveure per als joves majors de 16 anys i menors de 25 sense formació qualificada, actualment s'hi permet l’accés als menors de 30 anys amb titulació universitària o de formació professional.

Inscriure’s a la garantia juvenil és molt senzill. Únicament caldrà accedir al portal habilitat a aquest efecte al web www.garantiajuvenil.gob.es i tramitar la sol.licitud. Per  poder inscriure-s'hi el jove no ha d’estar ni treballant ni estudiant.

Que el jove estigui inscrit al portal, permet a l’empresa que el contracti accedir als  avantatges següents:

  1. Es podrà concertar amb el treballador un CONTRACTE DE PRÀCTIQUES. Aquest contracte està pensat per permetre al jove adquirir l’experiència vinculada a la seva formació acadèmica. Té una durada mínima de 6 mesos i màxima de 2 anys  i els seus principals beneficis són:

 

  • Reducció de costos salarials. Durant el primer any de contracte l’empresa únicament haurà d’abonar al treballador el 60% del salari equivalent a la seva categoria professional. Durant el segon any de contracte el salari serà del  75%.
  • Reducció de costos de cotització a la Seguretat SocialBonificació del 100% de la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes durant tota la durada del contracte.
  • Bonificació per transformació en indefinit. En el cas en què finalitzat el contracte de pràctiques l’empresa decideixi incorporar, de manera indefinida el jove a la seva plantilla, tindrà accés durant 3 anys a una bonificació equivalent a 500 €/any si es tracta d’un home o 700 €/any si és una dona.

 

  1. Si l’empresa decideix incorporar a la plantilla el jove beneficiari de la garantia juvenil, mitjançant un CONTRACTE INDEFINIT tindrà accés als beneficis següents:

 

  • Els primers 500 € de salari estaran exempts de cotització a la Seguretat Social durant un període de 24 mesos. Les empreses de menys de 10 treballadors, es beneficiaran d’una exempció addicional de 250 € durant 12 mesos més. La mesura s’aplicarà a aquelles contractacions fetes abans del 08.2016.
  • Bonificació de 300 € mensuals durant un període de 6 mesos.

 

  1. Per últim es permet contractar a TEMPS PARCIAL (màxim 20 hores setmanals) de forma indefinida o temporal un jove beneficiari del programa de garantia juvenil  que compatibilitzi treball i formació. En aquest cas, la bonificació per a l’empresa serà del 100% de la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes durant un període de 12 mesos.

 

- Departament Laboral -

  • contractació joves