Ajudes en la cotització d’empreses i treballadors autònoms

06/04/2020

Davant la confusió generada per la bateria de Decrets i ajudes a diferents col·lectius aprovats pel Govern, les anirem desglossant en diferents circulars informatives. En primer terme, us detallem les que afecten a la cotització d’autònoms i empreses.

1. PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT PER TREBALLADORS AUTÒNOMS. Tenen dret tots aquells autònoms (persones físiques o vinculats a societats mercantils) que compleixin algun dels següents requisits:

 1. Activitats suspeses o tancades com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.
 2. Activitats que hagin vist reduïda la seva facturació en el mes de Març de 2020 un 75% en relació a la mitjana de la facturació del semestre immediatament anterior.

La prestació, inclou:

 • Pagament del 70% de la base de cotització durant 1 mes (que pot ser objecte d’ampliació)
 • No abonament de les quotes d’autònoms mentre l’estat d’alarma continuï en vigor.

L’equip d’Economia Sensible ja ha tramitat les ajudes per a tots els treballadors autònoms que complien els requisits.

Malgrat que la TGSS ha carregat íntegrament la quota del mes de Març, NO l’heu de retornar. La devolució de la part proporcional del rebut es realitzarà d’ofici per part de la Seguretat Social.

 

2.MORATÒRIA DE 6 MESOS SENSE INTERESSOS EN LES QUOTES D’AUTÒNOMS DELS MESOS DE MAIG, JUNY I JULIOL DE 2020

La moratòria es podrà sol·licitar fins al 10 de Maig de 2020 i el pagament de les quotes suspeses serà carregat en compte els mesos de Novembre, Desembre de 2020 i Gener de 2021.

Només podran tramitar la moratòria els autònoms que no s’hagin pogut beneficiar de la prestació per cessament d’activitat.

 

3.APLAÇAMENT DE LES QUOTES D’AUTÒNOMS DELS MESOS D’ABRIL, MAIG I JUNY DE 2020 AMB UN INTERÉS PREFERENCIAL DEL 0,5%.

Els aplaçaments s’hauran de tramitat en els següents terminis:

 • QUOTA ABRIL. Abans del 04.2020
 • QUOTA MAIG. Abans del 05.2020
 • QUOTA JUNY. Abans del 06.2020

En el cas en què vulgueu tramitar l’aplaçament de la quota del mes d’Abril preguem ens ho comuniqueu a la major brevetat possible, donat que el termini finalitza el 10.04.2020.

Els autònoms que hagin sol·licitat prestació per cessament d’activitat estaran exempts de l’ingrés de la quota del mes d’Abril. Per tant, NO han de tramitar aplaçament.

 

4. MORATÒRIA DE 6 MESOS SENSE INTERESSOS EN LES QUOTES DE COTITZACIÓ DE LES EMPRESES DELS MESOS D’ABRIL, MAIG I JUNY DE 2020

Tindran dret a la moratòria les empreses que compleixin els següents requisits:

 1. Que no hagin tramitat expedients de regulació temporal d’ocupació
 2. Que no tinguin aplaçaments previs en vigor
 3. Que es trobin al corrent de pagament amb la Seguretat Social

La moratòria es podrà sol·licitar fins al 10 de Maig de 2020 i el pagament de les quotes suspeses serà carregat en compte els mesos de Novembre, Desembre de 2020 i Gener de 2021.

La moratòria NO inclou les quotes inajornables (les corresponents a les retencions de les nòmines dels treballadors) que s’hauran d’ingressar en el termini reglamentari.

 

5. APLAÇAMENT DE LES QUOTES DE COTITZACIÓ DE LES EMPRESES DELS MESOS D’ABRIL, MAIG I JUNY DE 2020 AMB UN INTERÉS PREFERENCIAL DEL 0,5%

Tindran dret a l’aplaçament aquelles empreses que:

 1. No tinguin aplaçaments previs en vigor
 2. Es trobin al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

Els terminis per tramitar els aplaçaments seran els següents:

 • QUOTA ABRIL que es paga al Maig. Fins al 10.05.2020.
 • QUOTA MAIG. Fins al 10.06.2020
 • QUOTA JUNY. Fins al 10.07.2020

 

Falta el desenvolupament reglamentari de la normativa que pot establir nous requisits per a l’accés de les ajudes.

Us anirem informant puntualment.